Η THERMOHOUSE έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια και στο χώρο της εξωτερικής  θερμομόνωσης. Εφαρμόζοντας τα πιστοποιημένα από τον ΕΟΤΑ συστήματα θερμομόνωσης, επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση και στην ψύξη πάνω από 50%.

Με τη χρήση θερμικής κάμερας, από ειδικά εκπαιδευμένο στη θερμογραφία προσωπικό, εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή θερμομόνωση του κτιρίου.

Επίσης η εταιρεία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους μηχανολόγους μηχανικούς, σας παρέχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του χώρου σας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κυριότερα οφέλη εξωτερικής θερμομόνωσης

  • Δραστική μείωση κόστους θέρμανσης.

Με την εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) καταφέρνουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες θερμότητας από το εσωτερικό περιβάλλον ενός χώρου, προς το εξωτερικό. Έχει εκτιμηθεί ότι με τη χρήση της εξωτερικής θερμομόνωσης μπορεί να εξοικονομηθεί έως και 48% της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος της εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να φτάσει και το 60% !

  • Θερμική άνεση στο χώρο

Η αίσθηση της θερμικής άνεση είναι άμεσα εξαρτημένη από τη θερμοκρασία αέρα στο χώρο καθώς και τη θερμοκρασία των επιφανειών που υπάρχουν στο περιβάλλον. Σε χώρους χωρίς θερμομόνωση παρατηρείται το φαινόμενο κατά το οποίο παρόλο που η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλή, να αισθάνεται κανείς ψυχρός. Ο λόγος είναι η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων κατά την επαφή του θερμού αέρα με τις ψυχρές εσωτερικές επιφάνειες. 

  • Αποφυγή συμπύκνωσης υγρασίας  στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων.

Σε κτίρια όπου απουσιάζει η εξωτερική θερμομόνωση, συχνά παρατηρούνται φαινόμενα υγρασίας. Αυτό συμβαίνει όταν οι υδρατμοί του αέρα έρχονται σε επαφή με τοίχους που έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία. Αποτέλεσμα φυσικά της υγρασίας είναι δημιουργία γκρίζων κηλίδων στους τοίχους λόγω ανάπτυξης μούχλας και της σκόνης που κολλάει στις υγρές επιφάνειες.

  • Μειωμένο κόστος συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού.

Το σύστημα θέρμανσης έχει σκοπό να καλύψει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, προσφέροντας θερμική άνεση στους κατοίκους – χρήστες του. Με την εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης οι θερμικές απώλειες μειώνονται με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται το κόστος για το σύστημα θέρμανσης.

  • Προστασία του περιβάλλοντος.

Κτίρια που έχουν εξωτερική θερμομόνωση παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’επέκταση μειωμένη κατανάλωση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων.

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση σκαλωσιάς, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το συνολικό κόστος του έργου!

 

θερμοπροσωψη
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τομή θερμομόνωσης
 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
 2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ
 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 4. ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 5. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 6. ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 7. ΚΟΛΛΑ
 8. ΠΛΕΓΜΑ
 9. ΚΟΛΛΑ
10. ΑΣΤΑΡΙ
11. ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
12. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ